Stichting Hulp Voor Iedereen
Voor een snelle aanpak van uw hulpvraag

Disclaimer


 Wij werken alleen op afspraak.

Stichting Hulp Voor Iedereen

  • Kan op uw  verzoek hulp of begeleiding bieden.
  • De Stichting zal van een ieder persoon gegevens opslaan in haar klantenbestand, u dient vooraf akkoord te geven voor het opslaan van uw gegevens.
  • De stichting zal zorgvuldig met uw gegevens omgaan, deze niet zonder uw toestemming gebruiken en of aan derden doorgeven.
  • De opgeslagen gegevens mag u ten aller tijde inzien en u kunt op elk moment een verzoek doen, zodat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen. 
  • De Stichting zal haar uiterste best doen om uw belangen te behartigen en uw hulpvraag tot goed goed einde te brengen.
  • Echter  blijft u zelf ten alle tijd aansprakelijk en verantwoordelijk voor alle zaken waarbij de stichting u hulp of begeleiding bied.
  • Bij beëindiging van de samenwerking wordt u dossier nog één jaar bewaard en daarna vernietigd. Tenzij u eerder hiervoor een verzoek doet.
  • Klachten dient u schriftelijk te motiveren en samen zoeken wij dan een oplossing.
  • De Stichting is op geen enkele wijze aansprakelijk of aansprakelijk te stellen, voor de gedane zaken.