Stichting Hulp Voor Iedereen
Voor een snelle aanpak van uw hulpvraag

Welkom

Op de site van Stichting Hulp Voor Iedereen.

Onze ervaringen in het verleden, en helaas zien wij nog steeds dagelijks, dat er behoorlijk grote groep mensen zijn die met vele zaken niet weten hoe ze moeten handelen. Die niet weten waar ze met hun vraag of probleem terecht kunnen. En dan boven dit alles het gevoel hebben, van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Of krijgen te horen dat ze op een wachttijd worden geplaatst terwijl de hulpvraag eigenlijk per direct behandeld moet worden.

Op zo een moment kunt u altijd contact met ons opnemen om te kijken of wij (sneller) iets voor u kunnen betekenen.

Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en brengen geen kosten in rekening. Wel vragen wij per huisbezoek een onkosten vergoeding van € 2,50.

Onze stichting ontvangt geen subsidie en is afhankelijk van donateurs en donaties.